Wednesday, August 16, 2017

(1392) Εις μνήμη, Τακέμι Σασαμόρι


Αν όλοι οι δάσκαλοι πολεμικών τεχνών που ξέρουμε από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο είχαν ένα μοντέλο, αυτός θα ήταν ο 17ος επικεφαλής της Όνο-χα Ίτο-ρίου, μιας από τις δύο σημαντικότερες σχολές  κλασικής ιαπωνικής ξιφομαχίας που έφυγε χτες σε ηλικία 84 ετών. 

Αντίο σόκε -ευχαριστώ για όλα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, August 15, 2017

(1391) One more proof...


...that taste in footwear is not a matter of sex in Tokyo. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1391) Μια ακόμα απόδειξη...


...ότι το γούστο στα παπούτσια δεν είναι θέμα φύλου στο Τόκιο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, August 14, 2017

(1390) In the West too...


...we mostly used them for other purposes. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1390) Και στη Δύση...


...για άλλη δουλειά τις χρησιμοποιούμε συνήθως.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, August 10, 2017

(1389) It's not the summer Day of the Ox...


...or "Doyo no Hi" (土用の丑の日) -this year, these days which come from the old calendar, were July 25th and August 6th- but we like it so we thought we'd eat it today. It's called unagi/うなぎ/鰻 (yes, that unagi) i.e. eel and the standard Edo way is spread open, skewered, grilled and served with a special sauce. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1389) Δεν είναι η καλοκαιρινή Μέρα του Βοδιού...


...ή "Ντόγιο νο Ούσι νο Χι" (土用の丑の日) -φέτος οι μέρες αυτές, οι οποίες προέρχονται από το παλιό ημερολόγιο, ήταν η 25η Ιουλίου και η 6η Αυγούστου- όμως επειδή μας αρέσει, είπαμε να το φάμε σήμερα. Το λένε ουνάγκι/うなぎ/鰻 (ναι, εκείνο το ουνάγκι) δηλαδή χέλι και ο στάνταρ τρόπος του Έντο είναι ανοιγμένο στα δύο, περασμένο σε σουβλάκια, ψημένο και σερβιρισμένο με μια συγκεκριμένη σάλτσα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, August 9, 2017

(1388) Personally I think he's too old...


...for the child seat of the bicycle. And not because he knows how to use a smartphone. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1388) Προσωπικά μου φαίνεται μεγάλος...


...για το παιδικό κάθισμα του ποδηλάτου. Και όχι επειδή ξέρει να χρησιμοποιεί σμάρτφον.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, August 8, 2017

(1387) To quote Joey...


...what's not to like? Cheese? Good! Cod? Good! Friendly gatherings? Good!

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1387) Όπως θα έλεγε και ο Τζόι...


...γιατί να μην αρέσει; Τυρί; Ωραίο! Μπακαλιάρος; Ωραίος! Φιλικές μαζώξεις; Ωραίες!

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, August 7, 2017

(1386) Tokyo population...


...isn't always predictable. When it comes to appearance, at any rate. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1386) Ο πληθυσμός του Τόκιο...


...δεν είναι πάντοτε προβλέψιμος -τουλάχιστον από πλευράς εμφάνισης. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, August 4, 2017

(1385) Belated birthday gift


He knows. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1385) Καθυστερημένο δώρο γενεθλίων


Ξέρει αυτός. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, August 3, 2017

(1384) グルーチョの言葉を借りれば


…もっと近づいたら、君の後ろに周るよ

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1384) To quote Groucho...


...if I come any closer, I'll be in back of you.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1384) Όπως έλεγε και ο Γκράουτσο...


...αν έρθω πιο κοντά, θα βρεθώ πίσω σου. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, August 2, 2017

(1383) 建設的な干渉


良くある建築現場の眺め。現場を取り囲むスレート壁の味気無さを和ませるために、作業員は花を植えた。地面にそのままだったり、鉢に入れて。その上、花の名前や説明書きも添えて…。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1383) Constructive interventions


Common sight outside construction sites: to tone down the whiteness from the slates surrounding the site, the crews plant flowers (directly on the ground or in pots) and even put a sign with the flowers' names and information about them.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1383) Εποικοδομητικές παρεμβάσεις


Σύνηθες φαινόμενο έξω απο οικοδομές: για να μετριάσουν κάπως την ασπρίλα από τις λευκές τάβλες που περικλείουν το εργοτάξιο, τα συνεργεία φυτεύουν λουλούδια (κατευθείαν στο χώμα ή σε γλάστρες) και μάλιστα βάζουν και μια πινακίδα με τα ονόματα των λουλουδιών και κάποιες πληροφορίες γι αυτά. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, August 1, 2017

(1382) 先駆け

浅草の南、蔵前という地域はとても楽しみな開発が進んでいる。とっても進んだ感じで、古い建物をリノベーションして個性豊かな小さなおしゃれな店が作られている。この本屋のように。
 (大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1382) HipsterismsThe area south of Asakusa called "Kuramae" (蔵前) is developing in a very interesting, albeit hipsterish way: old buildings are rennovated and become very nice little shops with character -like this bookstore.  

 (For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my"Japan Arekore" set on Flickr).

(1382) ΧιπστερισμοίΗ περιοχή νότια της Ασακούσα που λέγεται Κουραμαέ (蔵前) εξελίσσεται με έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, πλην κάπως χίπστερ τρόπο: παλιά κτίρια ανακαινίζονται και γίνονται πολύ ωραία μαγαζάκια με προσωπικότητα -όπως αυτό εδώ το βιβλιοπωλείο. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).